jquery sliders

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 42 ประจำปี 2561

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา กลุ่มที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา กลุ่มที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา กลุ่มที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ที่รับรางวัลประจำปี 2560

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา กลุ่มข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศรายผู้รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ 2561

ประกาศแจ้งทุนการศึกษาประชาอุ่นใจ

แบบฟอร์มรับทุนการศึกษาบุตร 2561

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.50
ออมทรัพย์(สชช.) 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.75
กู้หุ้นตัวเอง 8.75
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.75
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.75
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.25
เงินกู้สวัสดิการ 8.75
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 6943 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 3463 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 566 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 17 คน