jquery sliders

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับของรางวัล ให้ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด
เลขที่ 150 หมู่ 1 ตไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ประกาศ "แจ้งการรับสมัครและกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนประจำปี 2562 กลุ่ม 4"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ประกาศ หลักเกณ์เงินกู้ฉบัยที่ 1 พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รางวัล 2560

แบบฟอร์มรับทุนการศึกษาบุตร 2561

ประกาศรายชื่อผู้แทนกลุ่มประจำปี 2561

กำหนดปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 3 จากเดิม 4.25 เป็น 4.15

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ในลิงค์นี้ได้เลยครับ

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.60
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.60
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.60
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 81417 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 40705 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 910 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 7 คน