jquery sliders
สหกรณ์ฯ ร่วมทำบุญก่อสร้างวิหารวัดป่าบง ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ผู้จัดการ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด สาขา เทสโก้โลตัสรวมโชค มาเยี่ยมชมกิจการ และประชุมหารือร่วมกับผู้จัดการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัดร้องสักของชมรมเจ้าหน้าที่การเงิน ภ.จว.เชียงใหม่ร่วมกับสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด
ฐิติรัตน์ ทิพยมาศโกมล ในฐานะผู้จัดการสหกรณ์ฯ ใคร่ขอความกรุณาบรรดาเหล่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านที่ได้รับข้อความอันเป็นเท็จนี้อย่าได้หลงเชื่อและช่วยแจ้งต่อๆ กันด้วยว่าสหกรณ์ฯ ของเรายังเหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขอให้สมาชิกสบายใจ
ร้อยตำรวจตรี สวัสดิ์ ปิยะวราภรณ์ อายุ 84 ปี เลขที่สมาชิก 14 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2557 ด้วยสาเหตุ ปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร้อยตำรวจตรี สวัสดิ์ ปิยะวราภรณ์ ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้นสะสม ณ ปัจจุบันตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสมาชิก จำนวน 134,720 บาท โดยทายาทสมาชิกถึงแก่กรรมจะได้รับผลประโยชน์จากสหกรณ์ฯ เป็นจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้ เงินสงเคราะห์ศพ 10,000 บาท ,เงินทุนสวัสดิการ 172,800 บาท, เงินหุ้นสะสม 134,720 บาท , เงินบริจาคสมทบ 1,765,200 บาท
ขณะนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เร่งดำเนินงานและผ่านการก่อสร้างไปกว่า 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว และคาดการณ์ว่าอาจจะสามารถเปิดใช้ได้ภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน รวมทั้งจะมีการปรับภูมิทัศน์ด้วยดอกไม้โดยรอบบริเวณให้เกิดความสวยงาม เกิดความร่มรื่นแก่สมาชิกที่มาติดต่องาน นอกจากนี้ยังจะมีร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มและสินค้าประเภทโอทอปไว้บริการให้สมาชิกเลือกซื้อกันอีกด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานกว่า 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว คาดว่าอาจเปิดทันใช้ได้ภายในปลายปีนี้ และพร้อมกันนี้ยังได้ขยายห้องประชุมให้กว้างใหญ่กว่าเดิมเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และเป็นการรองรับความเจริญเติบโตในอนาคต
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด บริหารงานสร้างผลกำไรเพื่อสมาชิกตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน มีกำไร 291 ล้านบาท คาดว่าเมื่อสิ้นสุดเดือน สิงหาคม ? กันยายน 2557 จะมีกำไรมากกว่า 350 ล้านบาทแน่นอน จะส่งผลให้สมาชิกได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่นั้น การก่อสร้างได้ดำเนินเสร็จสิ้นไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว อาจเปิดใช้งานได้ภายในต้นปี 2558 นี้อย่างแน่นอน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะเดินทาง มาเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันที่ 9 มี.ค. 59 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด โดยมี พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล เลขานุการ และกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นผู้ต้อนรับการเยี่ยมชมในครั้งนี้
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.50
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.75
เงินกู้สวัสดิการ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 37321 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 18637 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1725 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 47 คน