jquery sliders
สหกรณ์ฯ ร่วมทำบุญก่อสร้างวิหารวัดป่าบง ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ผู้จัดการ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด สาขา เทสโก้โลตัสรวมโชค มาเยี่ยมชมกิจการ และประชุมหารือร่วมกับผู้จัดการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัดร้องสักของชมรมเจ้าหน้าที่การเงิน ภ.จว.เชียงใหม่ร่วมกับสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด
ฐิติรัตน์ ทิพยมาศโกมล ในฐานะผู้จัดการสหกรณ์ฯ ใคร่ขอความกรุณาบรรดาเหล่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านที่ได้รับข้อความอันเป็นเท็จนี้อย่าได้หลงเชื่อและช่วยแจ้งต่อๆ กันด้วยว่าสหกรณ์ฯ ของเรายังเหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขอให้สมาชิกสบายใจ
ร้อยตำรวจตรี สวัสดิ์ ปิยะวราภรณ์ อายุ 84 ปี เลขที่สมาชิก 14 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2557 ด้วยสาเหตุ ปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร้อยตำรวจตรี สวัสดิ์ ปิยะวราภรณ์ ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้นสะสม ณ ปัจจุบันตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสมาชิก จำนวน 134,720 บาท โดยทายาทสมาชิกถึงแก่กรรมจะได้รับผลประโยชน์จากสหกรณ์ฯ เป็นจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้ เงินสงเคราะห์ศพ 10,000 บาท ,เงินทุนสวัสดิการ 172,800 บาท, เงินหุ้นสะสม 134,720 บาท , เงินบริจาคสมทบ 1,765,200 บาท
ขณะนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เร่งดำเนินงานและผ่านการก่อสร้างไปกว่า 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว และคาดการณ์ว่าอาจจะสามารถเปิดใช้ได้ภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน รวมทั้งจะมีการปรับภูมิทัศน์ด้วยดอกไม้โดยรอบบริเวณให้เกิดความสวยงาม เกิดความร่มรื่นแก่สมาชิกที่มาติดต่องาน นอกจากนี้ยังจะมีร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มและสินค้าประเภทโอทอปไว้บริการให้สมาชิกเลือกซื้อกันอีกด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานกว่า 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว คาดว่าอาจเปิดทันใช้ได้ภายในปลายปีนี้ และพร้อมกันนี้ยังได้ขยายห้องประชุมให้กว้างใหญ่กว่าเดิมเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และเป็นการรองรับความเจริญเติบโตในอนาคต
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด บริหารงานสร้างผลกำไรเพื่อสมาชิกตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน มีกำไร 291 ล้านบาท คาดว่าเมื่อสิ้นสุดเดือน สิงหาคม ? กันยายน 2557 จะมีกำไรมากกว่า 350 ล้านบาทแน่นอน จะส่งผลให้สมาชิกได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่นั้น การก่อสร้างได้ดำเนินเสร็จสิ้นไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว อาจเปิดใช้งานได้ภายในต้นปี 2558 นี้อย่างแน่นอน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะเดินทาง มาเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันที่ 9 มี.ค. 59 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด โดยมี พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล เลขานุการ และกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นผู้ต้อนรับการเยี่ยมชมในครั้งนี้
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 22208 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 11081 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 372 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 46 คน