jquery sliders
สหกรณ์ออมทรัพย์เชียงใหม่ จำกัด ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภาค 5 เป็นประธานเปิดป้ายสหกรณ์ในพิธี โดยมี พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ภายในพิธีได้นมัสการพระครูสิริศีลสังวร หรือครูบาน้อยเตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล ทำพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สหกรณ์ฯ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
" โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยการซื้อข้าวจากชาวนาไทย ( ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวในท้องตลาดตกต่ำ
สมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาทำการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด *ยกเว้นสมาชิกกลุ่ม 1 ให้ยื่นเรื่องผ่านฝ่ายอำนวยการ (งานธุรการกำลังพล) ภ.จว.เชียงใหม่ http://www.chiangmai-psc.com/chiangmaipsc/upload/content/20190918171730.pdf
เวลาตั้งแต่ 09.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 22202 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 11079 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 370 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 44 คน