งบกำไรขาดทุนเดือน  พฤศจิกายน 2560

งบกำไรขาดทุนเดือน ธ.ค.60

งบกำไรขาดทุนเดือน ม.ค.61

งบกำไรขาดทุนเดือน ก.พ.61

งบกำไรขาดทุนเดือน มีนาคม 2561

งบกำไรขาดทุนเดือน เมษายน 2561

งบกำไรขาดทุนเดือนพฤษภาคม 2561

งบกำไรขาดทุนเดือน มิถุนายน 2561

งบกำไรขาดทุนเดือน กรกฎาคม 2561

งบกำไรขาดทุน เดือน สิงหาคม 2561

งบกำไรขาดทุน เดือน กันยายน 2561

งบกำไรขาดทุนเดือนตุลาคม 2561

งบกำไรขาดทุนเดือนพฤศจิกายน 2561

งบกำไรขาดทุนเดือน ธันวาคม 2561

งบกำไรขาดทุนเดือน มกราคม 2562

งบกำไรขาดทุนเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบกำไรขาดทุนเดือน มีนาคม 2562

งบกำไรขาดทุนเดือน เมษายน 2562

งบกำไรขาดทุนเดือน พฤษภาคม  2562

งบกำไรขาดทุนเดือน มิถุนายน 2562

งบกำไรขาดทุนเดือน กรกฎาคม 2562

งบกำไรขาดทุนเดือน ส.ค.62

กำไรขาดทุนเดือน กันยายน 2562

งบกำไรขาดทุนเดือน เดือน ตุลาคม 2562

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 31160 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 15572 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1574 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 16 คน